Poniżej znajdzie znajdują się szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem przez Pana/Pani danych osobowych. Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

 1. Administrator danych oraz cele i podstawy prawne:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kamil Światły, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą handlową Liv Furniture/Comfort Meble, NIP: 9970158864.
  2. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
   1. zgoda – tzn. dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Pana/Pani wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 1. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kamila Światły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Liv Furniture/Comfort Meble – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem świadczenia usług przez Administratora.
 1. Kontakt:
  1. Kamil Światły, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIV FURNITURE MEBLE TAPICEROWANE Kamil Światły pod nazwą handlową Liv Furniture/Comfort Meble, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są:
  1. przez okres trwania umowy, nie dłużej niż 3 lat od zakończenia umowy;
  2. w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
  3. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 3 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Pana/Pani zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pana/Pani danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe: 
  1. Oznacza to dane osobowe udostępniane przez Pana/Panią w związku z realizacją Umowy, na których przetwarzanie wyraża Pan/Pani zgodę.
 4. Pouczenie o prawach: 
  1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  2. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
  3. w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.
  5. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a jeżeli byłoby to dla Pana/Pani trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy: w przypadku wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w przypadku zwykłego listu: Liv Furniture/Comfort Meble Niwiska 37, 98-405 Galewice.